Toepassingsmogelijkheden van biogasinstallaties

Door de vele toepassingsmogelijkheden van biogas, is een biogasinstallatie interessant voor vele soorten bedrijven:

- rundveebedrijven
- varkensbedrijven
-pluimveebedrijven (legkippen/vleeskuiken/moederdieren)
- schapen- / geitenbedrijven
- maneges
- glastuinbouwbedrijven
- akkerbouwbedrijven
- riool/zuiveringsbedrijven
- GFT afval verwerkers
- ontwikkelingswerk

De regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) bevordert de productie van duurzame energie. Subsidie van de overheid is gewenst, omdat de productiekosten van duurzame energie (zoals groen gas) hoger liggen dan die van fossiele brandstoffen.

De SDE+ subsidieert alleen de zogenaamde onrendabele top van duurzaam geproduceerd(e) gas, elektriciteit en warmte. Dit houdt in dat u meer subsidie ontvangt wanneer de prijs van fossiele energie daalt en minder subsidie wanneer deze stijgt.

Meer informatie over de SDE+2012 vindt u op de website van Agentschap NL. Daar staat ook de aanvraagprocedure uitgelegd.