Vergisting van biomassa

De technologie die ervoor zorgt dat er door middel van vergisting methaangas vrijkomt, is al zeer oud en wordt op vele plaatsen in de wereld op kleine schaal toegepast (met name voor huishoudelijk gebruik).
Deze oude en beproefde technologie kan vervolgens gebruikt worden om op grote schaal gas te produceren in een biogasinstallatie.

Bij een biogasinstallatie wordt de biomassa in een zuurstofloze ruimte gebracht, waardoor o.a. biogas ontstaat. Biogas bestaat voor een groot deel uit methaangas, dat door bijvoorbeeld een warmtekrachtkoppeling omgezet wordt in duurzame stroom en warmte.

De opgewekte stroom kan tegen de aantrekkelijke tarieven voor duurzame stroom, worden verkocht aan energiebedrijven. De hoeveelheid stroom die wordt opgewekt, kan worden gegarandeerd. Dit maakt een biogasinstallatie zeer interessant voor ondernemers.

Een biogasinstallatie levert duurzame energie voor zo'n 3500 huishoudens. De inzet van biogasinstallaties kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling van de overheid om in het jaar 2010 10% van de energie op te wekken uit duurzame energiebronnen. En in 2020 zelfs 20% van de energiebehoefte!

De regelgeving m.b.t. de vergisting van biomassa wordt daarom versoepeld, waardoor de mogelijkheden voor biogasinstallaties verder toenemen.